Chính sách bảo hành 

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH

 - Sản phẩm được mua tại hệ thống Online và mua trực tiếp tại cửa hàng Y Tế Lộc 

- Có hóa đơn bán hàng hoặc có thông tin trên hệ thống bảo hành điện tử và sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành

- Các sản phẩm đã quá hạn thời gian bảo hành, khách hàng mang sản phẩm đến cửa hàng, trường hợp khách hàng ở xa có thể gửi qua bưu điện, shop sẽ hỗ trợ kiểm tra, nếu có thể sửa chữa shop sẽ báo giá, nếu đồng ý shop sẽ sửa chữa.